Komunitné centrum RI

Nájdete nás v Prešove - K Starej tehelni

Náš príbeh

Komunitné centrum Rómskeho inštitútu – Roma Institute, n.o. (KC RI) vzniklo v apríli 2015. Týmto spôsobom sme sa rozhodli aplikovať naše skúsenosti z nastavovania verejných politík aplikovať aj v praxi a už viac ako 5 rokov poskytujeme a organizujeme sociálnu pomoc priamo v teréne – v komunite obyvateľov K Starej tehelni v Prešove.

komunitné centrum
Bc. Gabriela Čirčová

Bc. Gabriela Čirčová

Odborná pracovníčka KC RI

Mgr. Peter Németh

Mgr. Peter Németh

odborný garant KC RI

Zlatica Daňová

Zlatica Daňová

pracovníčka KC RI

História

Komunitné centrum Rómskeho inštitútu – Roma Institute, n.o. (KC RI) na Starej Tehelni v Prešove, bolo zaregistrované ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb v rámci Národného projektu Komunitné centrá podporovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu 1. apríla 2015 s cieľom poskytovať a organizovať sociálnu pomoc klientom rôznych cieľových skupín priamo v teréne.

KC RI je zariadenie bez právnej subjektivity a organizačne jej jedným z programov Rómskeho inštitútu – Roma Institute, n.o. so sídlom v Bratislave, ktorá má pobočku v Prešove od roku 2012.

komunitné centrum

Naša cieľová skupina

V Prešove z celkového počtu viac ako 90 000 obyvateľov je viac ako 3 000 obyvateľov rómskeho pôvodu. Časť z nich žije rozptýlene v meste, menšiu skupinu tvorí rómska komunita na ulici Tarasa Ševčenka a značná časť – takmer 1 200 – Rómov je sústredená v lokalite Stará tehelňa. V súčasnosti v meste pôsobia tri komunitné centrá, z nich v lokalite Stará Tehelňa pôsobí KC RI a Komunitné centrum mesta Prešov.

Kľúčové dokumenty

 

Rómsky inštitút: Výberové konanie do Komunitného centra

Uzávierka podania žiadostí: 28. marec 2023 do 16. 00 h Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o. vyhlásil výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Komunitného centra so sídlom v Prešove. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o...

Pomáhame Rómom z Ukrajiny, pridáte sa?

Ďakujeme všetkým, ktorí nám finančne pomáhajú pomáhať najzraniteľnejším skupinám ľudí z Ukrajiny – ľuďom, ktorí stratili pôvodný domov a náhradný nachádzajú ešte ťažšie.

Hľadáme posilu do Komunitného centra RI

Rómsky Inštitút – Roma Institute, n. o hľadá spolupracovníka do Komunitného centra RI v Prešove.

Nájdete nás

Adresa:

Komunitné centrum Rómskeho inštitútu, n.o.

K Starej tehelni 5/A

080 01 Prešov

Telefón: 0949 007 188, 0905 740 096

E-mail: komunitneri@gmail.com

Stránkové hodiny

Pondelok 8.00 – 16.00 h
Utorok 8.00 – 16.00 h
Streda 8.00 – 16.00 h
Štvrtok 8.00 – 16.00 h
Piatok 8.00 – 16.00 h
Sobota občasne
Nedeľa občasne
Share This