Pomáhame Rómom z Ukrajiny, pridáte sa?

Situácia sa zhoršuje, medzi utečencami sú aj Rómovia, ktorí nemajú kam ísť

Zapojte sa do humanitárnej pomoci

Pracujeme v Prešove a pomáhame utečencom z Ukrajiny. Situácia sa zhoršuje a oslovujeme všetkých, ktorí môžu akýmkoľvek spôsobom pomôcť. „Podľa našich zistení“ hovorí Klára Orgovánová, riaditeľka Rómskeho inštitútu, n.o.:

„Špecifickým problémom sú ľudia z obcí, kde žije veľa Rómov. Tí prichádzajú vo veľmi úbohom stave, s množstvom detí a bez akýchkoľvek prostriedkov. Aj keď v ich prijatí sa nerobia rozdiely, veľký rozdiel je v poskytovaní pomoci. Tá si vyžaduje rozšírenú asistenciu, keďže väčšina týchto ľudí nemá kam ísť, nemajú doklady, majú problém s jazykom, nemajú žiadne peniaze.“

V stanovom tábore v Humennom bolo viac ako 200 Rómov, tých sa podarilo dnes presťahovať do Gabčíkova. Mnohé rómske organizácie, dobrovoľníci a individuálne rodiny poskytujú všemožnú pomoc.

Rómsky inštitút, n.o. v spolupráci s ďalšími organizáciami, hlavne združením Podaj ďalej, zorganizoval humanitárnu pomoc a podporu pre vojnou postihnutých ľudí:

  • zriadili sme v Prešove skladové priestory, kde zhromažďujeme materiálnu pomoc a distribuujeme ju do pohraničných oblastí,
  • koordinujeme poskytovanie informácií,
  • spolupracujeme s ukrajinskými študentmi, v spolupráci s REF a,
  • s MyMAmy organizujeme dobrovoľníkov a množstvo iných vecí. 

Situácia sa zhoršuje, a preto oslovujeme aj ľudí, ktorí nemôžu iným spôsobom pomôcť, možnosťou zapojiť sa do zbierky. Rómsky inštitút, n.o. zriadil vo VÚB transparentný zbierkový účet s názvom „ĽUDIA UKRAJINY” s číslom

ĽUDIA UKRAJINY SK67 0200 0000 0045 7027 9259

Pomoc Ukrajine

ĎAKUJEME PRISPIEVATEĽOM

Ďakujeme všetkým, ktorí nám finančne pomáhajú pomáhať najzraniteľnejším skupinám ľudí z Ukrajiny – ľuďom, ktorí stratili pôvodný domov a náhradný nachádzajú ešte ťažšie.

Za finančný príspevok ďakujeme trojici prvých prispievateľov:

  • Zuzana Vojteková
  • Juraj Húserka
  • Hojsík Marek, Mgr.

Rómsky inštitút: Výberové konanie do Komunitného centra

Uzávierka podania žiadostí: 28. marec 2023 do 16. 00 h Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o. vyhlásil výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Komunitného centra so sídlom v Prešove. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o...

Výberové konanie do Komunitného centra

Uzávierka podania žiadostí: 22. február 2023 do 16. 00 h Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o. vyhlásil výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Komunitného centra so sídlom v Prešove. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o...

IFP: Výrazné dosahy pandémie na Rómov z MRK

Inštitút finančnej politiky v januári 2022 vydal komentár následkom pandémie vo vzťahu k MRK „Obyvatelia z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) zomierali v druhej vlne pandémie dvakrát častejšie ako majorita, keď v tejto populácii zomrelo o 40 % viac ľudí ako v...

Pomáhame Rómom z Ukrajiny, pridáte sa?

Ďakujeme všetkým, ktorí nám finančne pomáhajú pomáhať najzraniteľnejším skupinám ľudí z Ukrajiny – ľuďom, ktorí stratili pôvodný domov a náhradný nachádzajú ešte ťažšie.

Hľadáme posilu do Komunitného centra RI

Rómsky Inštitút – Roma Institute, n. o hľadá spolupracovníka do Komunitného centra RI v Prešove.

Share This