2020

2020

Súhrn kľúčových aktivít v roku 2020 Ovplyvnení pandemickou situáciou pomáhame chrániť sa pred kovidom, pokračujeme vo vysporiadavaní sa pozemkov, podporujeme bezdomovcov a spolupracujeme so SAV Hlavným cieľom Rómskeho inštitútu, n.o. je najmä tvorba, rozvoj, ochrana,...
2019

2019

Súhrn kľúčových aktivít v roku 2019 Pomáhame obciam a MRK vysporiadať právne vzťahy k pozemkom, pokračujeme v rozvoji komunitného centra Hlavným cieľom Rómskeho inštitútu, n.o. je najmä tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt so...
2018

2018

Súhrn kľúčových aktivít v roku 2018 Sťahovanie Knižnice InfoRoma do Prešova a rozvoj komunitej pomoci Hlavným cieľom Rómskeho inštitútu, n.o. je najmä tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na zlepšenie úrovne a...
2017

2017

Súhrn kľúčových aktivít v roku 2017 Od ukončenia 8-ročného medzinárodného programu cez integráciu marginalizovaných rómskych komunít do procesu tvorby verejných politík po individuálnu pomoc v komunitnom centre Hlavným cieľom Rómskeho inštitútu, n.o. je najmä tvorba,...
2016

2016

Súhrn kľúčových aktivít v roku 2016 Nielen strategická a praktická pomoc obciam s MRK a rómskym starostom, ale aj jednotlivcom v našom komunitnom centre Hlavným cieľom Rómskeho inštitútu, n.o. je najmä tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a...