Súhrn kľúčových aktivít v roku 2017

Od ukončenia 8-ročného medzinárodného programu cez integráciu marginalizovaných rómskych komunít do procesu tvorby verejných politík po individuálnu pomoc v komunitnom centre

Hlavným cieľom Rómskeho inštitútu, n.o. je najmä tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na zlepšenie úrovne a postavenia Rómov v spoločnosti a ochrana ľudských práv a základných slobôd. Realizuje široké spektrum aktivít a služieb od mapovania rómskej reality na Slovensku, cez aktivity na úrovni expertov politík vo vzťahu k Rómom, až po programy na zlepšenie postavenia Rómov a ich začleňovanie do spoločnosti s dôrazom na rozvoj lokalít obývaných Rómami a zlepšenie spolužitia Rómov s majoritným obyvateľstvom.

Projekt Most do Európy bol oficiálne ukončený v júni 2016, ale implementácia jeho častí pokračovala vo forme záväzkov aj v roku 2017. Medzinárodný program sa týkal zlepšenia prístupu lokalít s marginalizovanými rómskymi komunitami k fondom Európskej únie prostredníctvom prípravy kvalitných projektov a získania finančnej podpory na ich realizáciu, ako aj zvyšovanie zručností v oblasti čerpania prostriedkov EÚ pomocou odbornej asistencie a tréningov.

Od júla 2017 sme začali realizovať projekt Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby
verejných politík, ktorý je súčasťou 12 pilotných projektov podporených Ministerstvom vnútra SR, Úradom
splnomocnenca vlády SR pe občiansku spoločnosť. Zámer realizujeme v obci Lenartov, okres Bardejov.

Pokračujúcou aktivitou bolo poskytovanie služieb v oblasti sociálneho poradenstva zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytované terénnou formou na úrovni základného sociálneho poradenstva prevádzkovaním Komunitného centra Rómskeho inštitútu, n. o. v lokalite Pri starej tehelni v Prešove. Obdobie fungovania Komunitného centra bolo, od jeho dočasného prerušenia prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVaR SR v októbri 2015 centra, opäť financované od marca 2016 v rámci Národného projektu pre Komunitné centrá. Jeho činnosť ale nebola prerušená, fungovalo z prostriedkov RI.

VIAC INFORMÁCIÍ Z NAŠEJ HISTÓRIE

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE

Rómsky inštitút: Výberové konanie do Komunitného centra

Uzávierka podania žiadostí: 28. marec 2023 do 16. 00 h Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o. vyhlásil výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Komunitného centra so sídlom v Prešove. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o...

Výberové konanie do Komunitného centra

Uzávierka podania žiadostí: 22. február 2023 do 16. 00 h Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o. vyhlásil výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Komunitného centra so sídlom v Prešove. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o...

IFP: Výrazné dosahy pandémie na Rómov z MRK

Inštitút finančnej politiky v januári 2022 vydal komentár následkom pandémie vo vzťahu k MRK „Obyvatelia z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) zomierali v druhej vlne pandémie dvakrát častejšie ako majorita, keď v tejto populácii zomrelo o 40 % viac ľudí ako v...

Pomáhame Rómom z Ukrajiny, pridáte sa?

Ďakujeme všetkým, ktorí nám finančne pomáhajú pomáhať najzraniteľnejším skupinám ľudí z Ukrajiny – ľuďom, ktorí stratili pôvodný domov a náhradný nachádzajú ešte ťažšie.

Hľadáme posilu do Komunitného centra RI

Rómsky Inštitút – Roma Institute, n. o hľadá spolupracovníka do Komunitného centra RI v Prešove.

Share This