Súhrn kľúčových aktivít v roku 2016

Nielen strategická a praktická pomoc obciam s MRK a rómskym starostom, ale aj jednotlivcom v našom komunitnom centre

Hlavným cieľom Rómskeho inštitútu, n.o. je najmä tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na zlepšenie úrovne a postavenia Rómov v spoločnosti a ochrana ľudských práv a základných slobôd. Realizuje široké spektrum aktivít a služieb od mapovania rómskej reality na Slovensku, cez aktivity na úrovni expertov politík vo vzťahu k Rómom, až po programy na zlepšenie postavenia Rómov a ich začleňovanie do spoločnosti s dôrazom na rozvoj lokalít obývaných Rómami a zlepšenie spolužitia Rómov s majoritným obyvateľstvom.

Aj v roku 2016 sme realizovali Medzinárodný program zlepšenia prístupu lokalít s marginalizovanými rómskymi komunitami k fondom Európskej únie prostredníctvom prípravy kvalitných projektov a získania finančnej podpory na ich realizáciu, ako aj zvyšovanie zručností v oblasti čerpania prostriedkov EÚ pomocou odbornej asistencie a tréningov. Projekt bol oficiálne ukončený v júni 2016, implementácia jeho častí pokračovala až do konca roku a s niektorými záväzkami prejde aj do roku 2017.

Pokračujúcou aktivitou bolo poskytovanie služieb v oblasti sociálneho poradenstva zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytované terénnou formou na úrovni základného sociálneho poradenstva prevádzkovaním Komunitného centra Rómskeho inštitútu, n. o. v lokalite Pri starej tehelni v Prešove.

VIAC INFORMÁCIÍ Z NAŠEJ HISTÓRIE

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE

Rómsky inštitút: Výberové konanie do Komunitného centra

Uzávierka podania žiadostí: 28. marec 2023 do 16. 00 h Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o. vyhlásil výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Komunitného centra so sídlom v Prešove. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o...

Výberové konanie do Komunitného centra

Uzávierka podania žiadostí: 22. február 2023 do 16. 00 h Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o. vyhlásil výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Komunitného centra so sídlom v Prešove. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o...

IFP: Výrazné dosahy pandémie na Rómov z MRK

Inštitút finančnej politiky v januári 2022 vydal komentár následkom pandémie vo vzťahu k MRK „Obyvatelia z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) zomierali v druhej vlne pandémie dvakrát častejšie ako majorita, keď v tejto populácii zomrelo o 40 % viac ľudí ako v...

Pomáhame Rómom z Ukrajiny, pridáte sa?

Ďakujeme všetkým, ktorí nám finančne pomáhajú pomáhať najzraniteľnejším skupinám ľudí z Ukrajiny – ľuďom, ktorí stratili pôvodný domov a náhradný nachádzajú ešte ťažšie.

Hľadáme posilu do Komunitného centra RI

Rómsky Inštitút – Roma Institute, n. o hľadá spolupracovníka do Komunitného centra RI v Prešove.

Share This