Súhrn kľúčových aktivít v roku 2014

Rok v znamení podpory miestnych samospráv, rómskych starostov a komunít

Hlavným cieľom Rómskeho inštitútu, n.o. je najmä tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na zlepšenie úrovne a postavenia Rómov v spoločnosti a ochrana ľudských
práv a základných slobôd. Realizuje široké spektrum aktivít a služieb od mapovania rómskej reality na Slovensku, cez aktivity na úrovni expertov politík vo vzťahu k Rómom, až po programy na zlepšenie postavenia Rómov a ich začleňovanie do spoločnosti s dôrazom na rozvoj lokalít obývaných Rómami a zlepšenie spolužitia Rómov s majoritným obyvateľstvom.

Rok 2014 sa v Rómskom inštitúte, n.o. bol v znamení podpory miestnych samospráv a komunít prostredníctvom programov:

 • Most do Európy, ktorý realizujeme od roku 2008,
 • MERI – Starostovia za maximálne čerpanie fondov EÚ pre inklúziu Rómov, ktorý vznikol ako samostatný program v roku 2012 sa postupne začal včleňovať do programu MtM – Most do Európy.

Zároveň boli ukončené programy:

 • GRUNDTVIG – program celoživotného vzdelávania (2012-2014),
 • Plánovanie 2014-2020 (2012-2014) a
 • ERGO – Mladí rómski občianski aktivisti (2014).

Samostatnou časťou aktivít bolo rozvíjanie fondu rozvíjanie fondu rómskej literatúry apomoc záujemcom o informácie v oblasti rómskej tematiky.

  VIAC INFORMÁCIÍ Z NAŠEJ HISTÓRIE

  NAJNOVŠIE INFORMÁCIE

  Rómsky inštitút: Výberové konanie do Komunitného centra

  Uzávierka podania žiadostí: 28. marec 2023 do 16. 00 h Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o. vyhlásil výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Komunitného centra so sídlom v Prešove. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o...

  Výberové konanie do Komunitného centra

  Uzávierka podania žiadostí: 22. február 2023 do 16. 00 h Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o. vyhlásil výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Komunitného centra so sídlom v Prešove. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o...

  IFP: Výrazné dosahy pandémie na Rómov z MRK

  Inštitút finančnej politiky v januári 2022 vydal komentár následkom pandémie vo vzťahu k MRK „Obyvatelia z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) zomierali v druhej vlne pandémie dvakrát častejšie ako majorita, keď v tejto populácii zomrelo o 40 % viac ľudí ako v...

  Pomáhame Rómom z Ukrajiny, pridáte sa?

  Ďakujeme všetkým, ktorí nám finančne pomáhajú pomáhať najzraniteľnejším skupinám ľudí z Ukrajiny – ľuďom, ktorí stratili pôvodný domov a náhradný nachádzajú ešte ťažšie.

  Hľadáme posilu do Komunitného centra RI

  Rómsky Inštitút – Roma Institute, n. o hľadá spolupracovníka do Komunitného centra RI v Prešove.

  Share This