Súhrn kľúčových aktivít v roku 2015

Od stratégií a expertíz aj k praktickej pomoci – otvorili sme komunitné centrum v Prešove.

Hlavným cieľom Rómskeho inštitútu, n.o. je najmä tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na zlepšenie úrovne a postavenia Rómov v spoločnosti a ochrana ľudských
práv a základných slobôd. Realizuje široké spektrum aktivít a služieb od mapovania rómskej reality na Slovensku, cez aktivity na úrovni expertov politík vo vzťahu k Rómom, až po programy na zlepšenie postavenia Rómov a ich začleňovanie do spoločnosti s dôrazom na rozvoj lokalít obývaných Rómami a zlepšenie spolužitia Rómov s majoritným obyvateľstvom.

Rok 2015 sa v Rómskom inštitúte, n.o. bol v znamení podpory miestnych samospráv a komunít prostredníctvom hlavného programu MtM – Most do Európy, ktorý sa realizoval od roku 2008.

V roku 2015 sme rozšírili činnosť o poskytovanie služieb v oblasti sociálneho poradenstva zameraného na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytovaného terénnou formou na úrovni základného sociálneho poradenstva.

Sme hrdí, že:

v rámci programu Most do Európy, ktorý pokrýval aj Programové obdobie 2007-2014, Rómsky inštitút, n. o. od svojho vzniku do konca roka 2015 poskytol bezplatnú technickú asistenciu pri príprave 207 projektov, z ktorých bolo 120 schválených, 84 odmietnutých a 4 sú v procese rozhodovania. Pri ich príprave a realizácii sme spolupracovali s 108 subjektmi, ktoré tvorilo 79 obcí, 6 základných a materských škôl, 18 mimovládnych neziskových organizácií a 5 podnikateľských subjektov. Celková suma vygenerovaných financií na projekty začleňovania marginalizovaných rómskych komunít bola 11 166 568,71 eur.

VIAC INFORMÁCIÍ Z NAŠEJ HISTÓRIE

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE

Rómsky inštitút: Výberové konanie do Komunitného centra

Uzávierka podania žiadostí: 28. marec 2023 do 16. 00 h Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o. vyhlásil výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Komunitného centra so sídlom v Prešove. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o...

Výberové konanie do Komunitného centra

Uzávierka podania žiadostí: 22. február 2023 do 16. 00 h Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o. vyhlásil výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Komunitného centra so sídlom v Prešove. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o...

IFP: Výrazné dosahy pandémie na Rómov z MRK

Inštitút finančnej politiky v januári 2022 vydal komentár následkom pandémie vo vzťahu k MRK „Obyvatelia z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) zomierali v druhej vlne pandémie dvakrát častejšie ako majorita, keď v tejto populácii zomrelo o 40 % viac ľudí ako v...

Pomáhame Rómom z Ukrajiny, pridáte sa?

Ďakujeme všetkým, ktorí nám finančne pomáhajú pomáhať najzraniteľnejším skupinám ľudí z Ukrajiny – ľuďom, ktorí stratili pôvodný domov a náhradný nachádzajú ešte ťažšie.

Hľadáme posilu do Komunitného centra RI

Rómsky Inštitút – Roma Institute, n. o hľadá spolupracovníka do Komunitného centra RI v Prešove.

Share This